Overzicht lestijden
Coaching   09:00 - 9:20
 1e lesuur  09:20 - 10:20
 pauze  10:20 - 10.35
 2e lesuur  10:35 - 11:35
 3e lesuur  11:35 - 12:35
 pauze  12:35 - 13:00
 4e lesuur  13:00 - 14:00
 5e lesuur  14:00 - 15:00
 Extra vakken of coaching

 vanaf 15:10 uur

De leerlingen moeten er rekening mee houden - i.v.m. coachingsgesprekken, terugkomen of inhaalwerk - dat de schooldagen duren van 8.45 uur tot 16.30 uur.

Hebben de leerlingen op elk uur les?

De leerlingen hebben naast lesuren ook keuzeuren. De lestijd is elke dag van 9.00 uur tot 15.00 uur voor alle leerlingen. Er zijn geen tussenuren en er vallen geen lessen uit.

Wanneer zijn de vakanties?

Het schooljaar begint officieel op maandag 29 augustus 2016. In de eerste week zijn er voor de leerlingen alleen evt. herkansingen en startgesprekken met de coaches. De lessen starten maandag 5 september.

Vakantierooster 2016-2017

Het schooljaar 2016-2017 begint op 29 augustus 2016

Vakantie Voortgezet onderwijs
Herfstvakantie 17-10-2016 t/m 21-10-2016
Kerstvakantie 26-12-2016 t/m 06-01-2017
Voorjaarsvakantie 20-02-2017 t/m 24-02-2017
Pasen 17-04-2017
Meivakantie 24-04-2017 t/m 28-04-2017
Bevrijdingsdag 05-05-2017
Hemelvaartsdag 25-05-2017 t/m 26-05-2017
Pinkstervakantie 05-06-2017 t/m 09-06-2017
Zomervakantie 24-07-2017 t/m 01-09-2017
Roostervrije dagen 27-09-2016, 15-11-2016, 26-01-2017, 14-04-2017

Herfstvakantie schooljaar 2017-2018: van 21-10-2017 tot 29-10-2017.

Deze regeling geldt uitsluitend voor het voortgezet onderwijs.

O.S.G. De Hogeberg - Haffelderweg 40 (Postbus 153 - 1790 AD) Den Burg - info@dehogeberg.nl